Your Way Paarden Coaching
Familie Opstellingen


Een Familie opstelling is een methode die, zonder veel woorden, ons laat zien welke plek we in ons huidige gezin of onze familie van herkomst innemen. Opstellingen helpen om tot dan toe verborgen of half bewuste verbanden te zien. Ze wijzen naar mogelijke wegen  om ons, liefdevol, los te maken uit verstrikkingen.

Voor wie?
Iedereen kan deelnemen aan een familie opstelling. Opstellingen kunnen inzicht geven wanneer deelnemers vragen hebben over relaties met een partner,  ouders, broers, zussen of met kinderen. Vragen over hun eigen leven, over oude patronen die steeds terugkomen, over een diep onverklaarbaar verdriet of het steeds vastlopen in bijvoorbeeld werksituaties.

De verandering
Door het doen van een familieopstelling krijg je als deelnemer helder inzicht in jouw (dis)functioneren. Er ontstaat ruimte voor acceptatie en verandering. Het opstellen van de eigen familie, het representeren van een familielid van iemand anders en het kijken naar een opstelling zijn diepgaande ervaringen. Je kunt een vraag inbrengen, of ook zonder vraag komen.

Hoe werkt het
Opstellingen doe je meestal in een groep. Degene die een thema wil inbrengen nodigt andere deelnemers uit om zijn of haar familieleden te representeren. Deze representanten hoeven daar niets voor te doen en hebben ook nauwelijks informatie over de familie van de opsteller. Dan stelt de opsteller, intuïtief, de representanten van haar of zijn familieleden in de ruimte op. Vervolgens gebeurt er iets opmerkelijks en wonderlijks, waar we geen echte verklaring voor hebben: de representanten voelen en/of gedragen zich als de werkelijke familieleden.  Zo ontstaat een meestal herkenbaar beeld van de verhoudingen en loyaliteiten in het familiesysteem. Samen met de begeleider wordt gezocht om compleet te maken, wat nog niet voltooid was of bijeen te brengen, wat gescheiden of verloren was. De paarden lopen los door de opstelling heen.
De samenwerking met de paarden geeft aan deze methode een enorme verdieping.

Waarom met paarden
Paarden zijn erg gevoelig en kunnen hierdoor haarfijn onze gevoelens en emoties spiegelen. Ze zijn voor de deelnemer een gids, een metafoor of representant. Paarden zijn kuddedieren en vanuit hun natuurlijke hang naar evenwicht zal het paard in contact met de mens direct reageren op verstoringen in het systeem en de mate van (in)congruentie tussen ons bewuste en onbewuste.