Your Way Paarden Coaching
Voice Dialogue met behulp van paarden.

Voice Dialogue  (of deelopstellingen)

Maandag 11 Juni/ Maandag 10 September 2018

 

Klik hier om in te schrijven

 

Ieder mens bestaat uit vele ikken.
Stel je voor: je loopt de boekwinkel binnen naar de afdeling psychologie. Je kiest een boek uit die tussen de vele anderen boeken staat en bladert erin. Leuk boek, spreekt me aan, dat ga ik kopen;, denk je.
Maar net als je op weg bent naar de kassa, komt er een andere gedachte op die zegt: niet weer zo’n zelfhulphoek! Je hebt al zoveel van die ongelezen boeken thuis. Ga die nou eerst maar eens lezen voor je weer een nieuw boek koopt. En bovendien, heb je nou echt het idee dat het helpt?.
Een innerlijke dialoog die we dagelijks vele malen met onszelf voeren.

Soms zeggen we letterlijk: aan de ene kant wil ik graag dit, maar aan de andere kant denk ik dat. We willen twee dingen tegelijk die ook nog eens tegenstrijdig zijn. Iedereen heeft dat wel eens, het is heel normaal. Maar hoe kom je tot een beslissing?
We vermoeden dat de kans klein is dat je het volgende doet: je neemt een stoel in de winkel en gaat zitten. Je luistert rustig naar wat de beide kanten je te vertellen hebben. Je vraagt eerst aan de ene kant: Goh, waarom wil je dat boek zo graag hebben? Nadat je zijn motieven gehoord hebt, richt je je tot de andere kant. Je bent benieuwd naar zijn bezwaren tegen de koop. Nadat je beide kanten hun zegje hebben gedaan, bedank je beiden voor hun mening. Je erkent hun zorg en laat blijken dat je hun gevoelens snapt. En dan neem jij een besluit.

Nee, doorgaans beslis je niet op zo’n bewuste manier. Meestal gaan deze besluitvormingsprocessen razendsnel en onbewust en hak niet jij de knoop door, maar neemt een van beide kanten automatisch een beslissing. Voor je het weet sta je al bij de kassa om het boek te kopen of heb je het boek teruggelegd en zie je van de koop af.


Hoe ziet dat eruit, die verschillende ikken?
Je denkt wellicht dat jij het bent die je leven leidt, maar eigenlijk wordt je leven geleid door die ikken die in jou het hoogste woord voeren. Stel je voor dat je in de bus zit met al je verschillende ikken. Ze willen echter niet allemaal dezelfde richting op en hebben uiteenlopende ideen over hoe de bus bestuurd moet worden. Zo wenst je perfectionist dat jij uitmuntend rijdt, je pleaser wil het iedereen naar de zin maken, en je pusher wil zo snel mogelijk naar de plek van bestemming.

Diegene die het meest aan het woord is, noemen we de primaire ik. Anderen zijn minder op de voorgrond en als ze zich laten horen, worden ze meteen overschreeuwd. Dit zijn de verstoten ikken.
Wees je wel bewust dat je primaire ikken zijn ontstaan om je op de één of andere manier te beschermen maar handig zijn ze soms in het heden niet meer. Ze nemen de overhand.
Voice dialogue is een manier om zowel je primaire als ook je verstoten ik(ken) aan het woord te laten, bewust te worden van verschillende delen, er op een andere manier naar te kijken, zodat je je ervan bewust wordt dat je een keuze hebt.

Waarom zou ik naar mijn verstoten ik(ken) kijken?
Het “onderdrukken” van een verstoten deel kost veel energie omdat het verstoten deel graag gehoord wil worden en dus aandacht blijft vragen totdat het gehoord is.
Vaak zeggen mensen bijvoorbeeld: ik ben zo snel moe, maar weet niet waardooar.
Om bewuster een keuze te maken. Vaak is een primair deel zo aanwezig dat iemand het niet meer merkt.
Je hoort wel uitdrukkingen zoals:
Ik was niet helemaal mezelf
Er was een stem in mijn hoofd die zei: “dat gaat je toch niet lukken”
Ik heb alweer ja gezegd voordat ik het wist

Wat gaan we doen deze dag?
We gaan zelf aan de slag met deze deelopstellingen en duiken niet de theorie in. Mensen die niet bekend zijn met Voice Dialogue krijgen van tevoren de theorie doorgestuurd.
Je kunt deze dag ervaren om vragen van jezelf in te brengen en/of te oefenen om deze methodiek toe te kunnen passen op cliënten.

Kosten
Voor (ex-)cursisten van de opleiding Chiron Hulpverlener: € 100,- (Excl. Btw), inclusief cursusmateriaal, lunch, koffie thee en wat lekkers.
Let op !!  Dit is een eenmalige aanbieding voor 2016, normaal kost deze training: € 125,-

Ben je geen cursist van de opleiding Chiron Hulpverlener: € 125,- (Excl. Btw), inclusief cursusmateriaal, lunch, koffie, thee en wat lekkers
Let op !!  Dit is een eenmalige aanbieding voor 2016, normaal kost deze training: € 150,-

 

Aanmelding:

Voor het opvragen van meer informatie kun je altijd contact opnemen.